Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 145 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, рм7є.

Хвали2 дш7е моS гDа, восхвалю2 гDа в8 животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь. Не надёйтесz нa кнzзи, нa сн7ы чlческіz, в8 ни1хже нёсть спасeніz. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 воз8врати1тсz въ зeмлю свою2, въ т0й дeнь поги1бнутъ всS помышлeніz є3гw2. Бlжeнъ є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 нa гDа бGа своегw2. Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре и3 всS ћже в8 ни1хъ. Хранsщаго и4стину в8 вёкъ, творsщаго сyдъ њби1димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущимъ. ГDь рэши1тъ њковaнныхъ. гDь ўмудрsетъ слэпцA. гDь воз8в0дитъ низ8вeрженныz. гDь лю1битъ прaведники. ГDь храни1тъ пришeльца, си1ра и3 вдовY пріeмлетъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ. ВоцRи1тсz гDь в0 вэки, бGъ тв0й сіHне в8 р0дъ и3 р0дъ.