Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 149 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, рм7f.

Восп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да воз8весели1тсz їзрaиль, њ сотв0ршемъ є3гw2. и3 сн7ове сіHни, воз8рaдуютсz њ цари2 своeмъ. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 в8 ли1цэ, в8 тимпaнэ и3 pалтhри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 воз8несeтъ кр0ткіz во спасeніе. Восхвaлzтсz препод0бніи во слaвэ, и3 воз8рaдуютсz на л0жихъ свои1хъ. Воз8ношeніz б9іz в8 гортaни и4хъ, и3 мечи2 њбою1ду nстры2 в8 рукaхъ и4хъ. Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличeніе в8 лю1дехъ. Свzзaти царS и4хъ пyты, и3 слaвныz и4хъ ручнhми њк0вы желёзными. Сотвори1ти в8 ни1хъ сyдъ напи1санъ, слaва си2 є4сть всёмъ препод0бнымъ є3гw2.