Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 58 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, н7и.

И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ б9е, и3 t востaющихъ на мS и3збaви мz. И#зми1 мz t творsщихъ без8зак0ніе, и3 t мyжь кр0ве спаси1 мz. Ћкw сE ўлови1ша дш7у мою2, напад0ша на мS крёпцыи. Ни без8зак0ніе моE, ни грёхъ м0й гDи. Без8 без8зак0ніz тек0хъ, и3 напрaвихъ. Востaни в8 стрётеніе моE, и3 ви1ждь. и3 ты2 гDи б9е си1лъ, б9е їзрaилевъ. Воньми2 посэти1ти всS kзhки, не ўщeдриши всS дёлающіz без8зак0ніе. Воз8вратsтсz нa вечеръ, и3 взaлчутъ ћкw пси2, и3 њбhдутъ грaдъ. СE тjи tвэщaютъ ўсты2 свои1ми, и3 nрyжіе во ўстнaхъ и4хъ. ћкw кто2 слhша; И# ты2 гDи посмэeшисz и4мъ, ўничижи1ши всS kзhки. держaву мою2 к8 тебЁ сохраню2. Ћкw ты2 б9е застyпникъ м0й є3си2. бGъ м0й, млcть є3гw2 пред8вари1тъ мz. БGъ м0й kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. не ўбjй и4хъ, да некогдA забyдутъ зак0нъ тв0й. Разжени2 и4хъ си1лою твоeю, и3 низ8ложи2 и4хъ защи1тниче м0й гDи. Грёхъ ќстъ и4хъ, сл0во ўстeнъ и4хъ, и3 ћти бyдутъ в8 гордhни своeй. И# t клsтвы и3 лжи2 воз8вэстsтсz въ кончи1нэ, в0 гнэвэ кончи1ны, и3 небyдутъ. И# ўвёдzтъ, ћкw бGъ њбладaетъ їaкwвомъ и3 концы2 земли2. Воз8вратsтсz нa вечеръ, и3 взaлчутъ ћкw пси2, и3 њбhдутъ грaдъ. Тjи разhдутсz ћсти. ѓще ли же ненасhтzтсz и3 пор0пщутъ. ѓзъ же воспою2 си1лу твою2, и3 воз8рaдуюсz заyтра млcти твоeй. Ћкw бhсть застyпникъ м0й, и3 прибёжище моE, въ дeнь печaли моеS. Пом0щникъ м0й є3си2 тебЁ пою2. ћкw бGъ пом0щникъ м0й є4сть, б9е м0й млcть моS.