Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 8 на церковно славянском

Показать еще
pl0мъ двdвъ, }. Въ конeцъ n точи1лехъ.

ГDи гDь нaшъ, ћко чю1дно и4мz твоE по всeй земли2. Ћко взsтсz велелёпота твоS превhше нб7съ. И#зъ ќстъ младе6нецъ и3 с8сyщихъ съверши1лъ си6 хвалY, вр†гъ твои1хъ рaди, разруши1ши врагA и3 мeстника. Ћко ўзрю2 нб7сA, дёла пeрстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ћже ты2 nсновA. Что2 є4сть чlкъ ћко п0мниши и5, и3ли2 сн7ъ чlчь, ћко посэщaеши и5; ўмaлилъ є3си2 и5 мaломъ чи1мъ t ѓнGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2, и3 постaвилъ є3си2 є3го2 надъ дёлы рyку твоeю. вс‰ покори1лъ є3си2 п0дъ нозэ є3го2, nвцA и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 ск0ты польскjz. Пти1ца нбcныz, и3 рhбы морскhz, преходsщаz стезS морскjz. гDи гDь нaшъ, ћко чю1дно и4мz твоE по всeй земли2.

Слaва